З моменту взяття на облік платник вважається на загальній системі оподаткування, де застосовується стабільна ставка податку – 15% (до 2007 року – 13%). Переваги загальної системи оподаткування :

 • Може застосовуватись усіма підприємцями без обмежень
 • Сума сплаченого податку прямо залежить від результатів фінансово – господарської діяльності .

Якщо за звітний період підприємець не отримав прибутку або припиняє діяльність, то сума сплачених авансом обов’язкових платежів підлягає перерахунку. Сума зайво сплачених платежів може зараховуватись в рахунок майбутніх платежів (за заявою) або поверненню не пізніше одного місяця після проведення остаточного розрахунку.

Об’єктом оподаткування є сукупний чистий дохід підприємця, розрахований як різниця між валовим доходом (виручкою від продажу товарів, надання послуг, виконання робіт у грошовій або натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з отриманням такого доходу. Таким чином підприємець повинен мати документи, які підтверджують фактично понесені ним витрати.

Валовим доходом приватного підприємця вважається як виручка, отримана ним від здійснення підприємницької діяльності, так і позареалізаційні доходи, а саме :

 • Виручка, отримана за продані товари (послуги) у безготівковій формі на розрахунковий рахунок в установі банку або у готівковій формі , отримана у місці здійснення розрахунків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів, книг обліку )
 • Виручка, отримана за продані товари (послуги) у натуральній (негрошовій) формі
 • Попередня оплата, отримана у звітному періоді
 • Пасивні доходи (відсотки за депозитами, штрафи, пені від інших суб’єктів господарювання). Валові витрати можуть враховуватися двома способами :
 • На підставі первинних документів, що підтверджують фактично понесені витрати звітного періоду
 • За нормами у відсотках до валового доходу у разі відсутності документів. Наведемо перелік основних витрат :
 • На придбання продукції, надання послуг, виконання робіт
 • Технологічні витрати виробництва, збут продукції
 • На оплату праці найманих працівників
 • Внески на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування
 • На відрядження працівників
 • На оренду основних фондів та інших засобів праці
 • Податки і збори, які сплачує підприємець.

Приватний підприємець не має обов’язку вести бухгалтерський облік, але з метою визначення результатів підприємницької діяльності ведеться книга обліку доходів і витрат за ф.№10, в якій підприємець відображає господарські операції в хронологічній послідовності на підставі підтвердних документів. Облік доходів і витрат необхідно вести окремо по кожному виду діяльності (якщо їх декілька). Книга за ф.№10 має бути пронумерована, прошнурована, завірена підписом начальника або заступника податкової інспекції та скріплена печаткою. Ведення книги комп’ютерними засобами не допускається.

За підсумками звітного кварталу підприємець зобов’язаний подати до податкової інспекції інформацію про отримані доходи та понесені витрати , сплачений або утриманий податок з доходів фізичних осіб, свій майновий стан. Це відображається в декларації про доходи, яка складається наростаючим підсумком з початку року.

Декларація подається до податкового органу протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Обчислення суми податку з доходів проводиться на підставі поданої річної декларації. Сплата підприємцем податку протягом року здійснюється у вигляді авансових поквартальних платежів. Розмір авансового внеску становить 25% суми податку, розрахованого за підсумками попереднього року. Авансові платежі сплачуються в такі терміни – до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня, до 15 листопада. Авансові внески можуть бути зменшені на суму сплачених патентів.

Додатково нараховані за остаточним розрахунком суми податку підлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення податкового органу. Надміру сплачені суми податку підлягають поверненню не пізніше одного місяця після проведення остаточного розрахунку або за заявою зараховуються в рахунок наступних платежів.

У декларації доходи, витрати підприємця – платника ПДВ відображаються без сум ПДВ.

Якщо підприємець у звітному кварталі поєднував роботу за загальною системою оподаткування з альтернативними методами (за єдиним чи фіксованим податком), то в декларації про доходи слід відобразити дані окремо за кожною системою оподаткування.

Якщо підприємець не здійснював діяльності , декларація про доходи за відповідний період все одно має подаватися.

За неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення перекручених даних , неналежне ведення обліку доходів і витрат, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-136 грн.).

Питання, пов’язані із загальною системою оподаткування підприємців, можна обговорити на нашому форумі тут :

«сравнительная таблица различных систем налогообложения» або тут : «Вопросы по общей системе налогообложения» або тут : «Автоматический переход с единого налога на общую систему при закрытии ЧП»

урбанизации

Урбанизация: сто лет перемен

Новые города XX века

Монофункциональные, «сельские» и города-«карлики»

Большие города – зеркало урбанизации

Урбанизация как способ освоения пространства

Российская урбанизация застряла на агломерационном этапе

Перспективы развития урбанизации: осторожный оптимизм

Темы предыдущих номеров

См. также Архив "Темы номеров"

Создать бесплатный сайт с uCoz